Yalnızca ayarlar içindeki bildirimleri etkinleştirmeniz gerekir.

Did this answer your question?